Rešitev: program Seznam funkcijskih vrednosti 1/(2^x) in izris 1/ij matrike (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Seznam funkcijskih vrednosti 1/(2^x) in izris 1/ij matrike

Primer a):

 n4a::usage = "Funkcija vrne seznam funkcijskih vrednosti funkcije 1/2^x do vkljucno s n-tim clenom."
 n4a[n_]:= Table[1/2^(i - 1), {i, n + 1}]

Primer uporabe a):

In[6]:= n4a[4]
Out[6]= {1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16}

Primer b):

 n4b::usage = "Izris kvadratne simetricne matrike reda n s cleni 1/i*j."
 n4b[m_]:= Table[1/(i*j), {i, m}, {j, m}] // MatrixForm
 Matrika je sama svoj inverz.

Primer uporabe b):

In[6]:= n4b[4]
Out[6]= {{1, 1/2, 1/3}, {1/2, 1/4, 1/6}, {1/3, 1/6, 1/9}} v matrični obliki

Glej tudi

Osebna orodja