Rešitev: program Sestava bločne matrike (Java)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Sestava bločne matrike

Nasvet

Poglej si, kako je bil napisan program Urejanje tabele. Program naj uporablja 4 metode, in sicer:

 • metodo main, ki bo zbrala podatke ter klicala druge metode ter na koncu rezultat izpisala,
 • metodo, ki bo izračunala dimenzijo bločne matrike (vsota vrednosti vektorja),
 • metodo, ki bo sestavljala vrstice bločne matrike s pomočjo vektorja in ustrezne vrstice iz matrike,
 • metodo, ki bo iz vrstic iz zgornje metode sestavila bločno matriko.

 1. import java.io.*;
 2.  
 3. public class Matrika{
 4.  
 5. public static void main(String[] args) throws IOException{
 6. System.out.print("Vnesi n, ki bo predstavljal visino in sirini matrike:");
 7. int dim = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 8. int[][] kvader = new int[dim][dim];
 9.  
 10. System.out.print("Vnesi stevilo za:");
 11. for(int i = 0; i < dim; i++){
 12. for(int j = 0; j < dim; j++){
 13. System.out.println(""+(i+1)+". vrstico v "+(j+1)+". stolpcu: ");
 14. kvader[i][j] = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 15. }
 16. }
 17.  
 18. int[] vektor = new int[dim];
 19. System.out.print("Vnesi stevilo za ");
 20. for(int i=0; i < dim; i++){
 21. System.out.println(""+(i+1)+". mesto vektorja: ");
 22. vektor[i] = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 23. }
 24.  
 25. int c = vsota(vektor);
 26. System.out.println("C= "+c);
 27. int[][] matrika = new int[c][c];
 28. matrika = matr(kvader, vektor);
 29.  
 30. System.out.println("Blocna matrika izgleda tako:");
 31. for(int i = 0; i < c; i++){
 32. for(int j = 0; j < c; j++){
 33. System.out.print(matrika[i][j] + " ");
 34. }
 35. System.out.print("\n");
 36. }
 37. }
 38.  
 39. public static int vsota (int[] a){
 40. int racun = 0;
 41. for (int i=0; i < a.length; i++){
 42. racun = racun + a[i];
 43. }
 44. return racun;
 45. }
 46.  
 47. public static int[][] matr (int[][] podatki, int[] dim){
 48. int c = vsota(dim);
 49. int[][] matrika = new int[c][c];
 50. int stevec = 0;
 51. for (int i=0; i < dim.length; i++){
 52. for (int j = 0; j < dim[i]; j++){
 53. matrika[stevec] = vrstica(podatki[i], dim);
 54. stevec++;
 55. }
 56. }
 57. return matrika;
 58. }
 59.  
 60. public static int[] vrstica (int[] podatki, int[] dim){
 61. int n = vsota(dim);
 62. int[] vrstica = new int[n];
 63. int k = 0;
 64. for (int i=0; i < dim.length; i++){
 65. for (int j=0; j < dim[i]; j++){
 66. vrstica[k]=podatki[i];
 67. k++;
 68. }
 69. }
 70. return vrstica;
 71. }
 72. }
Osebna orodja