Rešitev: program Rekurzivno zaporedje drugega reda (Java)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Rekurzivno zaporedje drugega reda

Komentar

Rešitev vsebuje dve metodi, ki računata isto stvar. Metoda z zanko for je precej efektivnejša, saj vsak člen zaporedja izračuna natanko enkrat. Metoda z rekurzijo pa je precej manj učinkovita, saj je vsak člen računan večkrat (to število narašča premosorazmerno z iskanim členom).

 1. public class Zaporedje{
 2. public static void main(String[] args) {
 3. double test = a(1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 40);
 4. System.out.println(test);
 5. double test2 = a2(1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 40);
 6. System.out.println(test2);
 7. }
 8. //Rekurzivna metoda, ki klice sama sebe
 9. public static double a(double x0, double x1, double u, double v, int n){
 10. if (n == 0) return x0;
 11. if (n == 1) return x1;
 12. return u*a(x0, x1, u, v, n-1) + v*a(x0,x1,u,v,n-2);
 13. }
 14. //Obicajna metoda ki izvede racun s pomocjo zanke
 15. public static double a2(double x0, double x1, double u, double v, int n){
 16. double[] x = new double[n+1];
 17. if (n == 0 ) {
 18. return x0;
 19. }
 20. if (n == 1 ) {
 21. return x1;
 22. }
 23. x[0] = x0;
 24. x[1] = x1;
 25. for (int i=2; i <= n; i++){
 26. x[i]=u*x[i-1] + v*x[i-2];
 27. }
 28. return x[n];
 29. }
 30. }
Osebna orodja