Rešitev: program Razširitev zapisa seznama (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Razširitev zapisa seznama

prevedi::usage = "Funkcija prevedi[s] prevede skrceno obliko zapisa seznama s v razsirjeno obliko."
preh[{x_, y_}] := Table[x, {y}];
prevedi[s_] := Flatten[Map[preh, s]];

Primer uporabe:

In[32]:=prevedi[{{a,2},{b,5},{c,4}}]
Out[32]={a,a,a,b,b,b,b,b,c,c,c,c}

Glej tudi

Osebna orodja