Rešitev: program Računanje povprečne hitrosti(Java)

Iz MaFiRaWiki

Namig: Uporabi formulo za računanje povprečne hitrosti: v = s / t (hitrost = pot / čas).

 1. import java.io.*;
 2.  
 3. public class RacunanjeHitrosti
 4. {
 5. public static void main(String[] args) throws IOException
 6. {
 7.  
 8. System.out.println("Vpisi prevozeno pot v metrih.");
 9.  
 10. System.out.print("pot: ");
 11. int s = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 12.  
 13. System.out.println("Vpisi cas voznje v minutah.");
 14.  
 15. System.out.print("cas:");
 16. int t = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 17.  
 18. int v = s/(t * 60);
 19.  
 20. System.out.print("Povprecna hitrost je " + v + "m/s, ali " + (v * 3.6) + "km/h.");
 21. }
 22. }

Razlaga: Program napišite tako, da bo od uporabnika najprej zahteval vnos prevožene poti v metrih in vnos porabljenega časa v minutah. Nato naj program preko formule v = s / t (hitrost = pot / čas) izračuna povprečno hitrost in jo nato poda zapisano v enotah (m/s) in (km/h).

Osebna orodja