Rešitev: program Prevedi besedo v znake morsejeve abecede (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Prevedi besedo v znake morsejeve abecede

Rešitev 1

priprava[m_]:=ToLowerCase[Delete[Characters[StringReplace[m,{""->" "}]],{{1},{-1}}]]

vMorsejevoAbecedo2[m_]:=StringJoin[StringReplace[priprava[m],{"a"->".-
  ","b"->"-...","c"->"-.-.","d"->"-..","e"->".","f"->"..-.","g"->"--.","h"->
    "....","i"->"..","j"->".---","k"->"-.-","l"->".-..","m"->"--","n"->"-.
    ","o"->"---","p"->".--.","q"->"--.-","r"->".-.","s"->"...","t"->
    "-","u"->"..-","v"->"...-","w"->".--","x"->"-..-","y"->"-.--","z"->
    "--.."}]]

m="Beseda"

vMorsejevoAbecedo[m]

Glej tudi

Osebna orodja