Rešitev: program Pretvarjanje minut (pascal)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Pretvarjanje minut

Program Minute;
{pretvarjanje minut}
var
  ure, min, minute: Integer;
begin
  minute := 211;
  ure := minute div 60;
  min := minute mod 60;
  WriteLn(min, ' min = ', ure, ' h in ', min, ' min');
end.

Glej tudi

Osebna orodja