Rešitev: program Pretvarjanje minut (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Pretvarjanje minut

Rešitev 1

Print[ minute, " min = ", Quotient[minute, 60], " h in ", Mod[minute, 60], " min"]

Rešitev 2

minute = 211
ure = Floor[minute/60]
min = minute - 60*ure
Print[ minute, " min = ", ure, " h in ", min, " min"]

Glej tudi

Osebna orodja