Rešitev: program Povprečje elementov v seznamu števil (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Povprečje elementov v seznamu števil

 povprecjeSeznama::usage="povprecjeSeznama[l] vrne povprečje elementov v seznamu l."
 povprecjeTabele[l_List]:=Divide[Sum[l[[i]], {i, Length[l]}], Length[l]];

Primer uporabe:

In[25]:= povprecjeSeznama[{3,17,6,15,7}]

Out[25]= 48/5

Glej tudi

Osebna orodja