Rešitev: program Povečaj cela števila v seznamu (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Vsota števk

 Clear[povecaj]
 povecaj[s_List, a_?NumberQ, b_?NumberQ, n_?NumberQ]:=s /.x_Integer /;a≤x≤b -> x+n
 povecaj::usage = "Funkcija povecaj[s,a,b,n] poveča vsa cela števila v seznamu s z intervala [a,b] za n.";

Preizkusimo na primeru:

 In[4]:= povecaj[{2, 3, 5, 2.5, a}, 2, 4, 0.1]
 Out[4]:= {2.1, 3.1, 5, 2.5, a}

Glej tudi

Osebna orodja