Rešitev: program Potenčno število (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Potenčno število

potencnoSteviloQ::usage = "potencnoSteviloQ[n] vrne "True",če je n število, pri katerem 
   v razcepu prafaktorji nastopajo le v prvi potenci, sicer vrne False.";
potencnoSteviloQ[n_] := MatchQ[(Union[FactorInteger[n] /. {m1_Integer, m2_Integer} -> m2]), {1}]

Primer uporabe:

In[6]:= potencnoSteviloQ[54]
In[7]:= potencnoSteviloQ[98]
In[8]:= potencnoSteviloQ[210]
Out[6]= False
Out[7]= False
Out[8]= True

Glej tudi

Osebna orodja