Rešitev: program Potenčno število (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1. import java.io.*;
 2.  
 3. public class PotencnoStevilo {
 4.  
 5. public static void main(String[] args) throws IOException {
 6.  
 7. System.out.print("Vnesi n: ");
 8. int n = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 9.  
 10. int k = 0;
 11. int nn = n;
 12.  
 13. for(int i = 2; i < n / 2; i++){
 14. while(n % i == 0){
 15. n /= i;
 16. k++;
 17. }
 18. if(k > 1)break;
 19. else k = 0;
 20. }
 21. System.out.print("Število " +nn+ ((k == 0) ? " je " : " ni ") + "potenčno število.");
 22. }
 23. }
Osebna orodja