Rešitev: program Podvoji začetek seznama (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Podvoji začetek seznama

 Clear[podvojiZacetek]
 podvojiZacetek::usage = "Funkcija podvojiZacetek[s] podvoji prvi element seznama s."
 podvojiZacetek[s_] := Prepend[s, First[s]]
 podvojiZacetek[{}] := {}

Primer uporabe:

In[1]:= podvojiZacetek[{b - 2, 1, va, za, te, ta}]

Out[1]= { b - 2, b - 2, 1, va, za, te, ta}

Glej tudi

Osebna orodja