Rešitev: program Ploščina trikotnika (Java)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Ploščina trikotnika

 1. import java.io.BufferedReader;
 2. import java.io.IOException;
 3. import java.io.InputStreamReader;
 4.  
 5. public class ploscina {
 6. public static void main(String[] args) throws NumberFormatException, IOException {
 7. System.in));
 8. System.out.println("Vstavi dolzino prve stranice trikotnika:");
 9. double a = Double.parseDouble(vhod.readLine());
 10. System.out.println("Vstavi dolzino druge stranice trikotnika:");
 11. double b = Double.parseDouble(vhod.readLine());
 12. System.out.println("Vstavi dolzino tretje stranice trikotnika:");
 13. double c = Double.parseDouble(vhod.readLine());
 14. double s = (a + b + c)/2;
 15. double p = Math.sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
 16. System.out.println("Ploscina trikotnika je " + p + " kvadratnih enot.");
 17. }
 18. }

Razlaga: Program sprejme dolžine stranic a, b in c. Nato zapišemo formulo za izračun ploščine trikotnika s pomočjo Heronovega obrazca in rezultat izpišemo na zaslon.

Glej tudi

Osebna orodja