Rešitev: program Palindrom (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Palindrom

palindrom[s_String] := (s == StringReverse[s])

Rešitev, ki ne ločuje velikih in malih črk (npr. tudi beseda "Ana" je palindrom, kar v zgornji rešitvi ni res):

palindromQ[s_String] := StringMatchQ[StringReverse[s], s, IgnoreCase -> True]

Glej tudi

Osebna orodja