Rešitev: program Palindrom (Java)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Palindrom

 1. import java.io.*; // knjižnica, ker beremo iz standardnega vhoda
 2. public class Palindrom {
 3. public static boolean palindrom(String niz){
 4. for(int i=0; i< niz.length()/2; i++){
 5. if(niz.charAt(i) != niz.charAt(niz.length()-1-i))
 6. return false;
 7.  
 8. }
 9. return true;
 10. }
 11.  
 12. public static void main(String[] args) throws IOException {
 13.  
 14. System.out.print("Vpisi niz: ");
 15. String nizv = vhod.readLine();
 16. if(palindrom(nizv))
 17. System.out.println("niz " + nizv + " je palindrom.");
 18. else
 19. System.out.println("niz " + nizv + " ni palindrom.");
 20.  
 21. }
 22. }

Še ena varianta rešitve.

 1.  
 2. import java.util.*;
 3. public class Palindrom {
 4.  
 5. public static String enaBeseda(String niz){
 6. String ena="";
 7. while(s.hasMoreTokens()){
 8. ena=ena+s.nextToken();
 9. }
 10. return ena;
 11. }
 12. public static boolean palindrom(String p){
 13. p=enaBeseda(p);
 14. if(p.length()==1)return true;
 15. else{
 16. for(int i=0;i<p.length()/2;i++){
 17. if(p.charAt(i)!=p.charAt(p.length()-1-i))return false;
 18. }
 19. }
 20. return true;
 21. }
 22. public static void main(String[] args) {
 23. String s="kisik";
 24. String ss="david";
 25. String sss="konj";
 26. String ssss="ema zakaj ni vinjaka zame";
 27. System.out.println(""+palindrom(s)+ " "+ s);
 28. System.out.println(""+palindrom(ss)+ " "+ss);
 29. System.out.println(""+palindrom(sss)+" "+sss);
 30. System.out.println(""+palindrom(ssss)+ " "+ ssss);
 31. System.out.println(""+enaBeseda(ssss));
 32. }
 33.  
 34. }

Glej tudi

Osebna orodja