Rešitev: program Obrni zaporedne dele seznama (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Obrni zaporedne dele seznama

 Partition[{a, 1, b, g, 3, h, 4, 0, 88}, 3]

 Clear[premesaj]
 
 premesaj::usage = "Funkcija premesaj[s, n] obrne zaporedne dele dolzine n seznama s."
 premesaj[s_, n_] := Flatten[Map[Reverse, Partition[s, n]], 1]

Primer uporabe:

 In[1]:= premesaj[{a, 1, b, g, 3, h, 4, 0, 88}, 3]
 Out[1]= {b, 1, a, h, 3, g, 88, 0, 4}

 In[2]:= premesaj[{a, 1, b, g, 3, h, 4, 0}, 3]
 Out[2]= {b, 1, a, h, 3, g}

Glej tudi

Osebna orodja