Rešitev: program Obrni podsezname seznama (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Obrni podsezname seznama

 Premesaj::usage = "Premesaj[s, n] obrne zaporedne dele dolžine n seznama s";
 Premesaj[s_, n_] := Flatten[Map[Reverse, Partition[s, n, n, 1, {}] ]]

Primer uporabe:

In[2]:= s := {a, 1, b, g, 3, h, 4, 0}
        Premesaj[s, 3]
        Premesaj[s, 4]

Out[3]= {b, 1, a, h, 3, g, 0, 4}
Out[4]= {g, b, 1, a, 0, 4, h, 3}

Glej tudi

Osebna orodja