Rešitev: program Obrni število (Pascal)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Obrni število

Program ObrniStevilo;
var
 n: LongInt;
Function obrni(n: LongInt): LongInt;
var
 n2: LongInt;
begin
 n2 := 0;
 while n > 0 do
 begin
  n2 := n2 * 10 + n mod 10;
  n := n div 10;
 end;
 obrni := n2;
end;
begin
 Write('Vnesi naravno število: ');
 Read(n);
 WriteLn('Obrnjeno število: ', obrni(n));
end.

Preizkušeno s prevajalnikom: Free Pascal 2.0.4.

Osebna orodja