Rešitev: program Obrni število (Java)

Iz MaFiRaWiki

  1.  
  2. import java.io.*;
  3.  
  4. public class ObrniStevilo
  5. {
  6. public static void main(String[] args) throws IOException
  7. {
  8.  
  9. System.out.print("Vnesi naravno stevilo: ");
  10. int n = Integer.parseInt(vhod.readLine());
  11. int izpisano = 0;
  12. while (n > 0){
  13. izpisano = n % 10;
  14. System.out.print(izpisano);
  15. n /= 10;
  16. }
  17. System.out.println();
  18. }
  19. }

Razlaga:

Vsaki števki posebej moraš spremeniti njeno zaporedno mesto v število. Številu odrežeš enico in jo izpišeš, novemu številu zopet odrežeš prej desetico, zdaj enico in jo izpišeš; ta postopek nadaljuješ, dokler ti ne zmanjka števk. Tako postopoma obrneš vrstni red števk.

Osebna orodja