Rešitev: program Neskončna geometrijska vrsta (Python)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Neskončna geometrijska vrsta

def NeskoncnaGeometrijskaVrsta(a, q):
 return a/(1-q)
a = 1.0
q = 0.5
s = NeskoncnaGeometrijskaVrsta(a,q)
print 'Vsota neskoncne geometrijske vrste (a = ', a ,', q = ', q ,') je ', s
Osebna orodja