Rešitev: program Napolni tabelo (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Napolni tabelo

Tabelo predstavimo s seznamom.

 napolni[n_,a_,b_]:=Table[Random[Real,{a,b}],{i,n}]
 
 napolni::usage="Funkcija napolni[n,a,b] vrne tabelo (predstavljeno s seznamom) realnih števil 
 dolžine n s slučajnimi števili med a in b.";

Preizkusimo program na primeru:

 napolni[5,6,20]

Dobimo rezultat:

 {11.087,16.7882,17.8188,19.5933,17.9477}

Rezultat ni enolično določen, saj funkcija Random vsakič vrne različna naključna števila.

Glej tudi

Osebna orodja