Rešitev: program Meritev (java)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Urejanje z izbiranjem

 1. import java.io.*;
 2. import java.util.*; //potrebno za generator nakljucnih indeksov
 3.  
 4. public class Meritev{
 5. public static void main(String[] args) throws IOException{
 6. System.out.print("Vnesi n, ki bo predstavljal najmanjse stevilo izvajanj:");
 7. int min = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 8. System.out.print("Vnesi n, ki bo predstavljal najvecje stevilo izvajanj:");
 9. int max = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 10. System.out.print("Vnesi n, ki bo predstavljal korak spremembe:");
 11. int step = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 12. cas(min,max,step);
 13.  
 14. }
 15.  
 16. public static void cas(int min, int max, int step){
 17. System.out.println("{");
 18. for (int i = min; i <= max; i= i + step){
 19. double[] tab = new double[i];
 20. for (int j = 0; j < i; j++){
 21. tab[j] = j;
 22. }
 23. permutacija(tab);
 24. Stoparca s = new Stoparca();
 25. s.start();
 26. Sortiranje.uredi(tab);
 27. double cas = s.poglej();
 28. izpis(i, cas);
 29. }
 30. System.out.println("}");
 31. }
 32.  
 33. public static void izpis(int a, double b){
 34. System.out.println("{"+a+", "+b+"},");
 35. }
 36.  
 37. //Metoda, ki dani tabeli priredi nakljucno permutacijo.
 38. public static void permutacija(double[] tab){
 39. int b = tab.length -1 ;
 40. Random generator = new Random();
 41. double temp = tab[0];
 42. for (int i = 0; i < b; i++){
 43. int rand = generator.nextInt(b+1);
 44. tab[i] = tab[rand];
 45. tab[rand] = temp;
 46. temp = tab[i+1];
 47. }
 48. }
 49. }
Osebna orodja