Rešitev: program Maksimalni koeficient polinoma (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Maksimalni koeficient polinoma

maxKoeficient::usage = "Funkcija maxKoeficient[p, x] vrne po absolutni vrednosti največji
  koeficient polinoma p v spremenljivki x.";
maxKoeficient[p_, x_] := Max[Abs[CoefficientList[p, x]]]

Primer uporabe:

In[2]:= maxKoeficient[3x^2 + 19x^6 - 99x + 6, x]
Out[2]= 99

Glej tudi

Osebna orodja