Rešitev: program Izračun ploščine in obsega kroga(Java)

Iz MaFiRaWiki

V programu java število pi zaznamujemo z Math.PI. Obseg kroga se izračuna po obrazcu: O = 2 * pi * r. ploščina kroga se izračuna po obrazcu: P = pi * r * r.

 1. import java.io.*;
 2. public class krog
 3. {
 4. public static void main(String[] args) throws IOException
 5.  
 6. {
 7.  
 8.  
 9. System.out.print ("Vpisi radij kroga: ");
 10. double r=Integer.parseInt(vhod.readLine());
 11.  
 12. double obseg=2*Math.PI*r;
 13. double ploscina=Math.PI*r*r;
 14.  
 15. System.out.println("Obseg kroga je: "+obseg+" ");
 16. System.out.println("Ploscina kroga je: "+ploscina+" ");
 17. }
 18. }

Pri pisanju programa je bilo treba paziti na besedi (int/double), kajti obseg in ploščina kroga sta racionalni števili. Zato v programu uporabimo "double".

Osebna orodja