Rešitev: program Izračun funkcije (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Izračun funkcije

Clear[f]
f[x_] := If[x < -2, 2 - x, If[-2 ≤ x ≤ 2, Abs[x], 2 + x]]

Primer:

f[-3]

vrne

5

Glej tudi

Osebna orodja