Rešitev: program Indeks največjega števila (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Npr: Dan nam je seznam

seznam = {2, 6, 4, 2, 8, 34, 766, 767, 4, 4, 5, 23, 15, 34};

Problema se lotimo tako, da najprej poiščemo največji element seznama

Max[seznam]

in pogledamo, na katerem mestu seznama stoji:

Position[seznam, Max[seznam]] 

Ker nam ta funkcija vrne rezultat v dvojnem oklepaju, le ta odpravimo z vgrajenima ukazoma Flatten in Part. Nato definiramo funkcijo indeks

indeks = Part[Flatten[Position[seznam,Max[seznam]]], 1]

Ta nam vrne željeni rezultat, ki je v našem primeru

8


Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja