Rešitev: program Horoskop (Java)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Horoskop


 1. import java.io.*;
 2. public class Horoskop {
 3.  
 4. public static void main(String[] args)throws IOException {
 5. System.out.println ("Vpisi stevilko meseca rojstva: ");
 6. System.out.print ("mesec= ");
 7. int mesec = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 8. System.out.println ("Vpisi dan rojstva: ");
 9. System.out.print ("dan= ");
 10. int dan = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 11. int []datum = {21,19,21,21,22,22,23,24,23,24,23,22};
 12. String []zodiak = {"Kozorog","Vodnar","Ribi", "Oven","Bik","Dvojčka","Rak","Lev","Devica",
 13. "Tehtnica","Škorpion","Strelec","Kozorog"};
 14. if (datum[mesec-1]>dan)
 15. System.out.println ("Vaše znamenje je: "+zodiak[mesec-1]);
 16. else
 17. System.out.println ("Vaše znemenje je: "+zodiak[mesec]);
 18. }
 19. }

2.vrstica: s stavkom import napovemo, da bomo v programu uporabljali nekatere razrede iz paketa java.io (io je kratica za Input/Output),to so IOException, BufferedReader in InputStreamReader.

3.vrstica: javen razred, ki smo ga poimenovali Horoskop

6.vrstica: javna(public) statična(static) metoda imenovana main, ki ne vrača ničesar (void), v oklepaju pa povemo, da metoda sprejme tabelo nizov (String[] args). Na koncu povemo se, da naj spregleda napake te vrste (throws IOException)

8.vrstica: nov objekt razreda BufferedReader. Objekt shranimo v spremenljivko z imenom vhod in ga uporabljamo za branje s tipkovnice.

10.vrstica: sistem izpiše kaj mora uporabnik narediti

11.vrstica: izpiše vnešen podatek

12.vrstica: shranjen podatek pa shrani v celoštevilsko (int) spremenljivko mesec (Integer.parseInt(vhod.readLine()) prebere iz vhoda zahtevan podatek)

13.-15.vrstica: enako shranimo še dan rojstva v spremenljivko dan

17.vrstica: deklariramo celoštevilsko tabelo z imenom datum (int je tip tabele, [] s tem povemo da delamo tabelo, datum pa je ime tabele), ki ji že kar vnesemo podatke, ki so prelomni dnevi znamenj po vrsti od januarja do decembra. (podatke vnesemo v zavitih oklepajih in jih ločimo z vejico)

18.vrstica: ustvarimo še tabelo Stringov (to so znakovni podatki), jo poimenujemo zodiak in vanjo vnesemo astrološka znamenja po vrsti, od vodnarja do zadnjega ter vodnarja šeenkrat ponovimo, da ne bi prišlo do težav zaradi prehoda

21.-24.vrstica: if je pogojni stavek, ki v tabeli datum pogleda mesec minus prvo mesto (ker v tabeli se seštejejo mesta od 0 naprej)in če je vrednost tabele na tem mestu večje od vnesenega datuma potem izpise Vase znamenje je: ter znamenje, ki je v tabeli zodiak na mesec minus prvem mestu, drugače (else)pa izpiše Vaše znamenje je: in znamenje v tabeli zodiak na mestu kot je številka meseca. System.out.println ("...."); uporabljamo za izpisovanje na ekran.

26.-27.vrstica: zaključimo metodo in razred.

Osebna orodja