Rešitev: program Geometrijska vrsta (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Geometrijska vrsta

a = 2;
q = 3;
n = 10;
vsota = Apply[Plus,Table[a q^i,{i,0,n}]];
Print["Vsota geometrijske vrste (a = ", a, ", q = ", q, ", n = ", n, ") je " , vsota, "."];

Glej tudi

Osebna orodja