Rešitev: program Geometrijska vrsta (Java)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Geometrijska vrsta

 1.  
 2. import java.io.*;
 3.  
 4. public class GeometrijskaVrsta
 5. {
 6. public static void main(String[] args) throws IOException
 7. {
 8.  
 9. System.out.print("Vnesi a: ");
 10. double a = Double.parseDouble(vhod.readLine());
 11. System.out.print("Vnesi q: ");
 12. double q = Double.parseDouble(vhod.readLine());
 13. System.out.print("Vnesi n: ");
 14. double n = Double.parseDouble(vhod.readLine());
 15. double vsota=0;
 16. for(int i=0; i<n; ++i){
 17. vsota = vsota + (a*Math.pow(q,i));
 18. }
 19.  
 20. System.out.println("Vsota geometrijske vrste (a="+a+", q="+q+", n="+n+") je "+vsota+".");
 21. }
 22. }

Double pa zato, ker Math.pow(x,y) potrebuje double.

Glej tudi

Osebna orodja