Rešitev: program Frekvence (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Frekvence

 Frekvence::usage = "Frekvence[s] za seznam s izračuna frekvence.";
 f[s_] := {First[s], Length[s]}
 Frekvence[s_] := Map[f, Split[Sort[s]]]

Primer uporabe:

In[2]:= Frekvence[{1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 5, 2}]
In[3]:= Frekvence[{4, 3, 5, 7, 3, 6, 3, 634, , 2, 6, , f , dh, hg, f, f, e, f, f}]

Out[2]= {{1, 4}, {2, 4}, {3, 2}, {4, 1}, {5, 1}}
Out[3]= {{2, 1}, {3, 3}, {4, 1}, {5, 1}, {6, 2}, {7, 1}, {634, 1}, {dh, 1}, {e, 1}, 
        {f, 5}, {hg, 1}, {Null, 2}}

Glej tudi

Osebna orodja