Rešitev: program Drugo največje število (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1. import java.io.BufferedReader;
 2. import java.io.IOException;
 3. import java.io.InputStreamReader;
 4.  
 5.  
 6. public class NajvecjeStevilo {
 7.  
 8. public static void main(String[] args) throws IOException{
 9. System.out.print("Vnesi dolzino tabele:");
 10. int n = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 11. int[]tab = new int[n];
 12.  
 13. System.out.println("Vnesi elemente tabele, ki so naravna stevila: ");
 14. for (int i = 0; i < n; ++i) {
 15. System.out.print(""+(i+1)+". element: ");
 16. tab[i] = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 17. }
 18. int najvecji = tab[0];
 19. int drugiNajvecji = tab[0];
 20. for (int i = 0; i < n-1; ++i){
 21. if (tab[i+1] > tab[i]){
 22. drugiNajvecji = najvecji;
 23. najvecji = tab[i+1];
 24. }
 25. }
 26. System.out.println("Drugi najvecji element je: " + drugiNajvecji);
 27. }
 28.  
 29. }

 1.  
 2. public class DrugoNajvecjeStevilo {
 3.  
 4. public static int najvecjeStevilo(int[] t){//najvecje stevilo
 5. int n=t.length;
 6. int s=t[0];
 7. for(int i=0;i<n;i++){
 8. if(t[i]>s)s=t[i];
 9. }
 10. return s;
 11. }
 12. public static int indexMax(int[] t){//indeks najvecjega stevila
 13. int n=t.length;
 14. int j=0;
 15. int s=t[0];
 16. for(int i=0; i<n;i++){
 17. if(t[i]>s){
 18. s=t[i];
 19. j=i;
 20. }
 21. }
 22. return j;
 23. }
 24. public static int drugoNajvecje(int[] t){//drugo najvecje stevilo
 25. int i=indexMax(t);
 26. t[i]=0;
 27. int d=najvecjeStevilo(t);
 28. return d;
 29. }
 30. public static void main(String[] args) {
 31. int[] t={10,2,5,11,9,6,4};
 32. System.out.print(drugoNajvecje(t)+" je drugo največje število tabele.");
 33.  
 34. }
 35.  
 36. }
Osebna orodja