Rešitev: program Dolžina (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Dolžina

V Mathematici je rešitev preprosta:

 Dolzina[mm_] := 
  Print[mm, "milimetrov je ", N[mm/10], "cm, ", N[mm/100], "dm oziroma ", N[mm/1000], "m."]

Delovanje prikažemo s primerom:

 In[1]:= Dolzina[856322]
 Out[1]:= 856322milimetrov je 85632.2cm, 8563.22dm oziroma 856.322m.
Osebna orodja