Rešitev: program Cela števila (Pascal)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Cela števila

Program CelaStevila;
var
  a, b, i: Integer;
begin
  Write('Vnesi stevilo a: ');
  ReadLn(a);
  Write('Vnesi stevilo b: ');
  ReadLn(b);
  for i := a to b do
    WriteLn(i);
end.

Preizkušeno s prevajalniki: Turbo Pascal 5.5, Free Pascal 2.1.4, Borland Delphi 7.

Osebna orodja