Rešitev: program Cela števila (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Cela števila

 celaStevila[a_, b_] /; a <= b :=
 If[
  (*pogoj*)
   IntegerQ[a],
  (*pogoj je True*)
   x = a;
   While[x <= b,
    Print[x];
    x++
   ],
  
  (*pogoj je False*)
   If[a <= 0,
    x = IntegerPart[a],
    x = IntegerPart[a] + 1
   ];
   While[x <= b,
    Print[x];
    x++
   ]
 ]

Preizkusimo na različnih primerih:

 In[1]:= celaStevila[2,5]
 Out[1]:= 2
     3
     4
     5
 In[2]:= celaStevila[-2,3]
 Out[2]:= -2
     -1
     0
     1
     2
     3
 In[3]:= celaStevila[-2.3,1.2]
 Out[3]:= -2
     -1
     0
     1
Osebna orodja