Rešitev: program Bisekcija z dvema tabelama (Java)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Bisekcija z dvema tabelama

 1. import java.io.*;
 2.  
 3. public class Bisekcija{
 4.  
 5.  
 6. public static void main(String[] args) throws IOException{
 7. String[] pr = {"Blatnik", "Cestnik", "Dacar", "Novak", "Novak", "Robnik"};
 8. String[] im = {"Ancka", "Fani", "Francka", "Brunhilda", "Hildegarda", "Jerica"};
 9. int k1 = poisci(pr, im, "Cestnik", "Fani"); // vrne 1
 10. int k2 = poisci(pr, im, "Dacar", "Brunhilda"); // vrne -1
 11. System.out.println(k1 +" "+ k2);
 12. }
 13.  
 14. public static int poisci(String[] priimek, String[] ime, String pr, String im){
 15. int i = 0;
 16. int j = priimek.length - 1;
 17. while (i <= j){
 18. int k = (i+j)/2;
 19. String temp = priimek[k] + " " + ime[k];
 20. String temp2 = pr + " " + im;
 21. int temp3 = temp.compareTo(temp2);
 22. if (temp3 == 0) return k;
 23. else if (temp3 > 0) j = k - 1;
 24. else i = k + 1;
 25. //System.out.println(k + " " + i + " " + j);
 26. }
 27. return -1;
 28. }
 29. }
Osebna orodja