Rešitev: program 5Na(d)log (Java)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program 5Na(d)log


1. Naslednik celega stevila:

 1.  
 2. public class Metode {
 3.  
 4. public static int naslednik(int k) {
 5. //sprejme celo število k in vrne 1 + k.
 6. return k+1;
 7. }

2. Razdalja med točkama T1 in T2:

 1.  
 2. public static double razdalja(double x1, double y1, double x2, double y2){
 3. //vrne razdaljo med točkama (x1,y1) in (x2,y2)
 4. return Math.sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2));
 5. }

3. Povprečje elementov v tabeli x:

 1.  
 2. public static double povprecje(double[] x){
 3. //vrne povprecje elementov tabele x.
 4. //ce je tabela prazna vrne 0
 5. double vsota = 0;
 6. if(x.length == 0)return 0;
 7. else{
 8. for(int i = 0; i<x.length; i++)vsota = vsota + x[i];
 9. return vsota/x.length;
 10. }
 11. }

4. Ali ima kvadratna enačba realno rešitev?

 1.  
 2. public static boolean ima_resitev(double a, double b, double c){
 3. //vrne true, ce ima kvadratna enačba a*x2 + b*x + c = 0
 4. //realno rešitev.
 5. if (a==0) { //linearna enacba
 6. if (b==0) {
 7. if (c==0)return true;
 8. else return false;
 9. }
 10. else return true;
 11. }
 12. else { //kvadratna enacba
 13. double D = b*b - 4*a*c;
 14. if (D >= 0) return true;
 15. else return false;
 16. }
 17. }

5. Pravilno sklanjaj besedo naloga:

 1.  
 2. public static String naloga(int k) {
 3. //vrne slovnicno pravilen niz "k nadlog"
 4. String izpis = k + " nalog";
 5. if(k%100 == 1) return izpis + "a";
 6. if(k%100 == 2) return izpis + "i";
 7. if(k%100 == 3 || k%100 == 4) return izpis + "e";
 8. return izpis; // 0 ali 5 in vec
 9. }
Osebna orodja