Rešitev: program 3*a-b (Studiac)

Iz MaFiRaWiki

Nalogo bomo rešili tako: prebrali bomo prvo število a in ga zapisali v pomnilnik na mesto 01, ter drugo število b in ga zapisali na mesto 02. Potem bomo v akumulator naložili a in mu dvakrat prišteli samega sebe ter odšteli b. Rezultat bomo shranili v pomnilnik in izpisali na izhod.

Naš program je torej sestavljen iz naslednjih 9 vrstic:

1) 001
2) 002
3) 201
4) 401
5) 401
6) 502
7) 303
8) 103
9) 900

Če bi na vhodu npr. imeli

017
045

bi nam program na izhod vrnil

006

Osebna orodja