Rešitev: program Število besed (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Število besed

SteviloBesed[s_String] := Length[StringCases[s, RegularExpression["\\S+"]]];
Izpisi[n_] := If[
    Mod[n, 100] == 1, Print["Stavek ima 
     ", n, " besedo."], If[Mod[n, 100] == 2, Print["Stavek ima 
   ", n, " besedi."], If[Mod[n, 100] == 
   3 || Mod[n, 100] == 4, Print["Stavek ima ", n, "
    besede."], Print["Stavek ima ", n, " besed."]]]];
Ispisi[SteviloBesed[" to je en stavek."]]

Komentar

Beseda je poljubno zaporedje znakov, ki niso presledki. Besede so ločene s poljubno dolgimi zaporedji presledkov.

Glej tudi

Osebna orodja