Rešitev: program Število besed (Java)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Število besed

 1. import java.io.*;
 2.  
 3. public class besede
 4. {
 5. public static void main(String[] args) throws IOException
 6. {
 7.  
 8. System.out.print("Vnesi niz: "); //vneseš besedilo
 9. String niz = vhod.readLine();
 10.  
 11. int n = niz.length(); //pregledaš, koliko je znakov v besedilu
 12. niz = " " + niz;
 13. int stevec = 0;
 14.  
 15. for (int i = 0; i <= n - 2; ++i) {
 16. if (niz.charAt(i) == ' ' && niz.charAt(i + 1) != ' ') stevec = stevec + 1;
 17. //gledas presledke, za njim se mora zaceti nepresledek
 18. }
 19. if (stevec == 1) System.out.print("Stavek ima besedo.");
 20. else if (stevec == 2) System.out.print("Stavek ima 2 besedi.");
 21. else if (stevec == 3 || stevec == 4) System.out.print("Stavek ima " + stevec + " besede.");
 22. else System.out.print("Stavek ima " + stevec + " besed.");
 23. }
 24. }

Druga verzija rešitve:

 1.  
 2. import java.util.StringTokenizer;
 3.  
 4. public class SteviloBesed {
 5.  
 6. public static int stetjeBesed(String niz){
 7. int x=0;
 8. while(s.hasMoreTokens()){
 9. x=x+1;
 10. s.nextToken();
 11. }
 12. return x;
 13. }
 14. public static void main(String[] args) {
 15. String s="Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele";
 16. System.out.println("Niz: "+s+ ", vsebuje "+stetjeBesed(s)+" besed.");
 17. String s1="";
 18. System.out.print("Niz: "+s1+ ", vsebuje "+stetjeBesed(s1)+" besed.");
 19. }
 20.  
 21. }
Osebna orodja