Rešitev: dvojiški zapis (Java)

Iz MaFiRaWiki

Izpitno vprašanje DIRI2005 2800

import javax.swing.*;

public class DvojiskiZapis {

  public static void main (String[] g){

int nstevilo= vpis(); System.out.println (dvojisko(nstevilo));

  }
  //METODA DVOJISKO (int n)
  public static String dvojisko (int n){

//vsako stevilo moramo deliti z 2 in ostanek izpisati.

    //Celostevilski rezultat moramo

//ponovno deliti z 2 in zopet ostanek zapisati ... //Ostanke moramo se obrniti. int enica_nicla; int stevilka = n; String izpis=" ";

    //zanko ponavljamo dokler je celostevilki razultat pri deljenju z 2 vecji ali enak 1

while (stevilka >= 1 ){ enica_nicla = stevilka % 2;

      //dobljene 1 ali 0 dodajamo na zacetek

izpis = enica_nicla + izpis; stevilka = stevilka / 2; }

    return izpis;
  }
  public static int vpis (){

//Vpisimo zeleno stevilo, ki ga zelimo prevesti v dvojiski zapis. String vpisiStevilo = JOptionPane.showInputDialog(

    "Vpisi pozitivno stevilo, ki bi ga rad pretvoril v dvojisko stevilo!");

int stevilo = Integer.parseInt(vpisiStevilo); return stevilo;

  }

}

Osebna orodja