Rešitev: Vstavi podatke v urejeno dvojiško drevo

Iz MaFiRaWiki

Naloga: Vstavi podatke v urejeno dvojiško drevo

Najprej v drevo vstavimo element 5. To bo koren našega drevesa. Za vstavljenje vseh nadaljnih elementov velja:

  • če je vrednost elementa manjša od vrednosti korena, ga vstavimo na mesto levega sina;
  • če je vrednost elementa večja od vrednosti korena, ga vstavimo na mesto desnega sina.

Tako v drevo vstavimo elemente: 7, 30, -50, 35, 11, -99, 0, 70, 80 in 75.

Osebna orodja