Rešitev: Vstavi elemente v AVL drevo

Iz MaFiRaWiki

Naloga: Vstavi elemente v AVL drevo

V drevo vstavimo črki T in E. Drevo je uravnoteženo.

Črka T, ki je naslednja na vrsti, je že v drevesu, zato ne spreminjamo drevesa. Enako bomo naredili v vseh naslednjih takšnih primerih. Nato v drevo vstavimo črko A.

Drevo ni uravnoteženo, problem je pri črki T. Njeno levo poddrevo je za 2 globje od desnega, zato naredimo rotacijo LL. Po tem, ko dodamo še črki F in R dobimo:

Drevo ni uravnoteženo. Probem pri T. LD rotacija + dodamo N:

Drevo ni uravnoteženo. Probem pri E. DL rotacija + dodamo C:

Drevo ni uravnoteženo. Probem pri E. LD rotacija + dodamo I,P in S:

Končni rezultat je uravnoteženo drevo.

Osebna orodja