Rešitev: Uredi seznam po metodi Deli in Vladaj (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: Uredi seznam po metodi Deli in Vladaj

Algoritem:

 Clear[Uredi]
 Uredi::usage = "Funkcija Uredi[s] uredi elemente seznama s po velikosti.";
 Uredi[s_List] :=
 Module[{i, j, n, novS, x, min, mini},
  n = Length[s];
  novS = s;
  For[i = 1, i ≤ n, i++,
   min = novS[[i]];
   mini = i;
   For[j = i + 1, j ≤ n, j++,
    If[novS[[j]] < min, min = novS[[j]]; mini = j]
    ];
   x = novS[[i]];
   novS[[i]] = novS[[mini]];
   novS[[mini]] = x;
   ];
  Return[novS]
  ] 

Primer uporabe:

Uredi[{1,10,35,14,13,2,11}]

{1,2,10,11,13,14,35} 

Glej tudi

Osebna orodja