Rešitev: Sestavi AVL drevo iz števil

Iz MaFiRaWiki

Naloga: Sestavi AVL drevo iz števil

V drevo vstavimo števila 17, 28, 33.

Ker je dobljeno drevo neuravnoteženo, uporabimo eno od rotacij. Problem je pri številki 17. Njeno desno poddrevo je za 2 globje od levega, zato naredimo rotacijo DD. Po tem, ko dodamo še števili 2 in 1 dobimo:

Drevo ni uravnoteženo, problem je pri številki 17. Njeno levo poddrevo je za 2 globje od desnega, zato naredimo rotacijo LL. Po tem, ko dodamo še število 5 dobimo:

Drevo ni uravnoteženo. Probem pri 28. Naredimo LD rotacijo in dodamo število 101:

Drevo ni uravnoteženo. Probem pri 28. Uporabimo DD rotacijo in dodamo števila 7, 20 in 13:

Drevo ni uravnoteženo. Probem pri 5. Uporabimo DD rotacijo in dodamo število 15:

Drevo ni uravnoteženo. Probem pri 2. Uporabimo DD rotacijo:

Končni rezultat je uravnoteženo drevo.

Osebna orodja