Rešitev: Problem predavalnice

Iz MaFiRaWiki

Naloga: Problem predavalnice

Postopek:

  • Najprej predavanja uredimo po bi: 2,3,4,1,7,5,6,8 in vzamemo prvo predavanje, ki se najprej konča in ga je še mogoče izvesti, se pravi prvo število v urejeni vrsti: 2.
  • Za tem uredimo predavanja še po ai: 1,2,3,4,5,6,7,8.
  • Vzamemo prvo tako predavanje, ki ima a večji ali enak od našega prejšnjega b.
  • Ponavljamo zadnji korak.

Rešitev: 2,4,7,6

Glej tudi

Osebna orodja