Rešitev: Preprosti nahrbtnik (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: Preprosti nahrbtnik

Clear[PreprostiNahrbtnik]

  PreprostiNahrbtnik[v_List, c_List, M_] /; Length[v] == Length[c] :=
  LinearProgramming[-c, {-v}, {-M}, Table[{0, 1}, {i, 1, Length[v]}]]

PreprostiNahrbtnik::usage = "PreprostiNahrbtnik[v,c,M] vrne rešitev problema preprostega nahrbtnika s kapaciteto M, vektorjem \ velikosti predmetov v in vektorjem cen predmetov c.";

Primer

PreprostiNahrbtnik[{4, 2, 6, 5, 4, 8}, {6, 4, 5, 8, 2, 3}, 16] vrne {1, 1, 5/6, 1, 0, 0}


Glej tudi

Osebna orodja