Rešitev: Potenciranje besed(Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: Potenciranje besed

 Clear[w, potenca];
 potenca::usage="potenca[w,n] vrne besedo w potencirano n-krat."
 potenca[w_String, n_Integer] := Module[{i = 1, b = w},
   While[i < n, 
    i = i + 1;
    b = StringJoin[b, w]];
   Return[b]
   ];

Primer uporabe:

In[65]:=potenca["hej",3]

Out[65]= hejhejhej
'''Rešitev2:'''

Clear[potenca, s]
potenca[s_String, 1] := s
potenca[s_String, n_Integer] := StringJoin[potenca[s, n - 1], s]

Glej tudi

Osebna orodja