Rešitev: Implementacija urejenega seznama

Iz MaFiRaWiki

Naloga: Implementacija urejenega seznama

 
Urejeni ali linearni seznam predstavimo kot dvojni seznam, pri 
katerem je na prvem mestu podseznama element seznama, 
na drugem mestu pa položaj naslednjega elementa.
    
    Primer linearnega seznama : 
      
      seznam = {{b1, 2}, {b2, 3}, {b3, 4}, {b4, 5}, {b5, -1}}
      n := Length[seznam]
  Vstavi[seznam, c_, i_] := Map[If[#[[2]] == (i + 1) && #[[2]] ≠ (-1), {c, (i + 1)}, 
                 If[#[[2]] == -1 && i == n, {c, -1}, #]] &, seznam]

  Vstavi::usage = "Funkcija,ki zamenja i-ti element z novim elementom."

   Primeri : 
    Vstavi[seznam, k, 1] ... vrne seznam {{k, 2}, {b2, 3}, {b3, 4}, {b4, 5}, {b5, -1}}
    Vstavi[seznam, k, 3] ... vrne seznam {{b1, 2}, {b2, 3}, {k, 4}, {b4, 5}, {b5, -1}}   
    Vstavi[seznam, k, 5] ... vrne seznam {{b1, 2}, {b2, 3}, {b3, 4}, {b4, 5}, {k, -1}}

  Vrini[seznam, c_, i_] := Map[If[#[[2]] == -1 && i == n, {{c, i + 1}, {#[[1]], -1}},
                If[#[[2]] < (i + 1), #,
                If[#[[2]] > (i + 1), {#[[1]], #[[2]] + 1}, {{c, i + 1}, 
                 {#[[1]], i +2}}]]] &, seznam]

  Vrini::usage = "Funkcija, ki vrine element na i-to mesto."

   Primeri : Vrini[seznam, k, 1] ... vrne seznam {{k, 2}, {b1, 3}, {b2, 4}, {b3, 5}, {b4, 6}, {b5, -1}}
        Vrini[seznam, k, 3] ... vrne seznam {{b1, 2}, {b2, 3}, {k, 4}, {b3, 5}, {b4, 6}, {b5, -1}}
        Vrini[seznam, k, 5] ... vrne seznam {{b1, 2}, {b2, 3}, {b3, 4}, {b4, 5}, {k, 6}, {b5, -1}}


  Vrni[seznam, i_] := Take[seznam, {i}]

  Vrni::usage = "Funkcija,ki pove, kaj je na i-tem mestu seznama."

   Primeri : Vrni[seznam, 4] ... vrne  {b4, 5}
        Vrni[seznam, 1] ... vrne  {b1, 2}
        Vrni[seznam, 5] ... vrne  {b5, -1}

  Odstrani[seznam, i_] := Map[If[#[[2]] == -1 && i == n, {}, 
                If[#[[2]] < (i + 1), #, 
                If[#[[2]] > (i + 1), {#[[1]], #[[2]] - 1}], {}]] &, seznam]

  Odstrani::usage = "Funkcija, ki odstrani i-ti element."

   Primeri : Odstrani[seznam, 1] ... vrne seznam {{b2, 2}, {b3, 3}, {b4, 4}, {b5, -1}}
        Odstrani[seznam, 3] ... vrne seznam {{b1, 2}, {b2, 3}, {b4, 4}, {b5, -1}}
        Odstrani[seznam, 5] ... vrne seznam {{b1, 2}, {b2, 3}, {b3, 4}, {b4, -1}}


 == Glej tudi ==
 *Mathematica
Osebna orodja