Rešitev: Drevo najkrajših poti (SSSP) (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: Drevo najkrajših poti (SSSP)

 <<DiscreteMath`Combinatorica`
 BF[l_List,s_Integer]:=Module[{n,Vo,d,p,w,ll,e,u,v,x},
   n=Max[Flatten[Map[Most,l]]];
   Vo=Range[n];
  
   d=Table[Infinity,{i,n}];
   d=ReplacePart[d,0,s];
   p=Table[" ",{i,n}];
  
   w=1;
   While[w<n,
    ll=l;
    While[Length[ll]>0,
     e=First[ll];
     ll=Rest[ll];
     u=e1;
     v=e2;
     If[dv>(du+e3),
      d=ReplacePart[d,(du+e3),v];
      p=ReplacePart[p,u,v],
      x=1]
     ];
    w=w+1];
  
   ll=l;
   While[Length[ll]>0,
    e=First[ll];
    ll=Rest[ll];
    u=e1;
    v=e2;
    If[dv>(du+e3),
     Print["Napaka,graf vsebuje negativen cikel."],
     x=1]
    ];
   Return[{p,d}]
   ]

Preizkusimo program še na primeru:

 k=Map[Append[#,Random[Integer,{-5,5}]]&,Edges[g]]
 {{1,2,-3},{1,3,4},{1,4,-4},{1,5,3},{2,3,0},{2,4,1},{2,5,-2},{3,4,2},{3,5,1},{4,5,2}}
 BF[k,1]
 {{ ,1,2,1,2},{0,-3,-3,-4,-5}}

Glej tudi

Osebna orodja